keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

Ei sote lopullisesti kaadu, mutta show jälleen saadaan

Viime päivinä olemme saaneet seurata korkean tason poliittista peliä ja panoksien asettelua, kun
Kokoomus ja Keskusta ovat valmistautuneet perjantaina julkistettavaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoon sote- ja maakuntauudistuksesta. Hallitus on ajanut uudistusta sillä ajatuksella, että Keskusta saa haluamansa maakuntahallinnot, ja Kokoomus toivomansa terveyspalvelujen yhtiöittämisen ja viemisen markkinoille. Nyt tuo tasapaino järkkyy.

Kenellekään ei pitäisi tulla yllätyksenä, että lakeihin sisältyy perustuslaillisia ongelmia. Kaikkia ongelmakohtia on tuskin vielä edes julkisuuteen tuotu. Jo vuonna 2015 perustuslakivaliokunta katsoi, että uudistus voitaisiin toteuttaa jollakin kolmesta eri tavasta. Vaihtoehtoina olivat kuntayhtymämalli, järjestämisvastuun siirtäminen valtiolle tai maakunta, jolla olisi verotusoikeus. Sipilän hallitus lähti kuitenkin toteuttamaan uudistusta tavalla, joka ei noudattanut yhtäkään noista perustuslakivaliokunnan esittämistä malleista.

Kokoomuksesta on yritetty käyttää pehmenteleviä puheenvuoroja sen suhteen, että vaikka tavoiteltu pakkoyhtiöittäminen ei toteudukaan, niin valinnanvapaus silti tulee. On kuitenkin selvää, että pakkoyhtiöittämisen peruuntuminen on Kokoomukselle merkittävä tappio. Ja tuskinpa Kokoomus haluaa antaa Keskustan kerätä marjoja, kun uhkaa itse jäädä ilman. Koska maakuntauudistus perustui kompromissille eri puolueiden välillä, alkoi nokittelu ja pyrkimys löytää uutta tasapainoa.

Ben Zyskowicz lausui verhoillun uhkauksen Keskustalle toteamalla, että myös radikaalimpi vaihtoehto, jossa hallitus vetäisi koko lakipaketin pois, voi tulla harkittavaksi. Sitä Keskusta ei haluaisi. Uudelleen valmistelu veisi niin kauan aikaa, että se ei voisi enää olla varma ehtisikö saada maakuntahallintoja toimimaan tämän vaalikauden aikana. Siitähän tämä kiire uudistuksen valmistelulle on tullutkin, vaalikauden pituudesta.

Nyt näyttää siltä, että perjantain jälkeen hallitus joutuu valmistelemaan lakeja uudestaan. Samalla se tarkoittaa pientä taukoa valmistelulle. Moni on jo ennustanut soten kaatuvan, itse en siihen usko. Ainakaan jos hallitus pysyy kasassa. Uudistamisen tarve tunnistetaan niin laajalti, että uusi esitys saataneen kyllä pian. Toivottavasti tällä kertaa valmistelussa kuullaan laajemmin myös asiantuntijoita.

Ei ole varmasti väärin sanoa, että hallituspuolueiden välistä sanasotaa voi pitää melkoisena showna. Ensi viikolla näytelmä siirtyy kuitenkin kuntiin ja maakuntiin. Jos ja kun hallitus vetää lakiesityksensä takaisin, tulee kunnissa kiire miettiä, miten toimia muuttuneessa tilanteessa.

Moni kunta on jo tehnyt hätiköityjä päätöksiä sillä oletuksella, että sote olisi hyväksytty eduskunnassa sellaisenaan. On yhtiöitetty, myytä omistusosuuksia, tehty linjauksia tulevasta. Nyt tilanne muuttuu, ja moni jo tehty päätös näyttäytyykin kuntien edun kannalta huonona. Olisiko esimerkiksi kaikkia pitkiä sopimuksia kokonaisulkoistuksista tehty tai uudisrakennusten tilaratkaisuja mietitty eri tavalla, jos mahdollisesti muuttuvat linjaukset olisi tiedetty? Monessa kunnassa aletaan etsiä syyllisiä ja miettiä, miten päätöksiä saisi peruttua. Shown toinen näytös esitetään eduskunnan sijaan kuntien raiteilla.

maanantai 19. kesäkuuta 2017

On palkkoja ja on Palkkoja

Ajatus hyvä, ajoitus huono. Mutta avaa uusia neuvottelumahdollisuuksia.

Perustelen.

Aamulehti uutisoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen tämän aamuisesta päätöksestä myöntää sairaanhoitopiirin johtajalle ja johtajaylilääkärille noin tuhannen euron palkankorotukset. Perusteina korotuksille on vertailu vastaavien organisaatioiden maksamiin palkkoihin, lisääntynyt työmäärä sekä se, että viimeksi palkkoja on tarkistettu vuonna 2011. Kaikki ihan työehtosopimuksen mukaisia perusteita. Itsekin olen nähnyt, kuinka paljon esimerkiksi sote-uudistuksen valmistelu on lisännyt johdon työtaakkaa. Lisääntynyt työn vaativuus ja kuormittavuus pitääkin huomioida palkkauksessa.

Samojen periaatteiden pitäisi kuitenkin koskea koko henkilöstöä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on jo puolentoista vuoden ajan, vuoden 2016 alusta alkaen, ollut käynnissä palkkausjärjestelmän päivittämisen projekti. Sen varjolla rivityöntekijöiden palkkojen tarkistamiset on monella sairaanhoitopiirin toimialueella tyrmätty. Työnantaja on vedonnut projektin keskeneräisyyteen. Työntekijöille on kerrottu, että palkkojen tarkistamiset eivät ole mahdollisia, ennen kuin projekti valmistuu. Myös perustellut korotukset on laajalti palkkausjärjestelmän päivittämiseen vedoten torpattu.

Moni työntekijä on ymmärrettävästi tuskastunut tilanteeseen. Pääluottamusmiehet ovat useasti ja yhä enenevissä määrin törmänneet tilanteisiin, joissa perustellutkin palkkojen tarkistamiset on työnantajan toimesta pyritty kieltämään. Myös sellaiset, jotka työehtosopimuksen ja työsopimuslain mukaan pitäisi automaattisesti palkassa huomioida.

Näitä perusteettomia palkkaeroja olemme riitauttaneet ja vieneet keskusneuvotteluihin, koska paikallisella tasolla niihin ei ole sopua löytynyt. Tuo prosessi on kuitenkin työntekijöiden näkökulmasta tuskallisen hidas. Perusteettomasti liian pienellä palkalla työn tekeminen kuukaudesta ja vuodesta toiseen ei ainakaan motivaatiota paranna.

Monen työntekijän näkökulmasta tuntuukin epäreilulta, että heidän palkkaepäkohtiinsa puuttumisen työnantaja kieltää, mutta samat säännöt eivät koske kaikkia.

Palkkaepäkohdat tulisi korjata heti, kun ne tulevat ilmi. Ammattijärjestöt ovat jo pitkään olleet tuskastuneita jatkuvasti pidemmäksi venyvään palkkausjärjestelmän päivittämisen projektiin. Ja niin ovat työntekijätkin.


Nyt päätetyt johdon palkkojen korotukset ovat perusteltuja ja työehtosopimuksen mukaisia. PSHP:n hallituksen päätös tarkoittaa samalla, että muidenkaan työntekijöiden perusteltujen palkankorotusten torppaamiselle ei jatkossa voi nähdä mitään perusteita. Samojen periaatteiden on kuljettava läpi koko organisaation.

maanantai 10. huhtikuuta 2017

Varavaltuutettu kiittää!

Olipas vaalit! Vihreät nosti Tampereella kannatustaan huimasti, ja valtuustopaikkojen määrä nousi 40%, aiemmasta kymmenestä paikasta neljääntoista. Tämä antaa vahvan mandaatin jatkaa työtä entistäkin paremman, elinvoimaisemman ja kaikille hyvän Tampereen puolesta.

Haluan kiittää myös omia äänestäjiäni! Nämä olivat kolmannet kuntavaalit joissa olen ollut ehdolla, ja oma äänimääräni, 217, oli niistä tähän mennessä paras. Tulos tarkoittaa myös sitä, että nousin varavaltuutetuksi Tampereella. Iso kiitos! Työ Vihreässä valtuustoryhmässä alkaa tästä.

Atte Tahvola

tiistai 28. maaliskuuta 2017

Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta 28.3.2017 - Ruoan alkuperä, vuoden 2016 tilinpäätös

Viime viikkojen brassilihaskandaalin jälkeen julkisessa keskustelussa on noussut huoli kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa tarjottavan ruoan laadusta ja alkuperästä. Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta sai kokouksessaan 28.3.2017 selvitystä tilanteesta Tampereella. Sanoisin, että meillä asiat ovat melko hyvin.

Tampereen Voimian käyttämästä lihasta 97% on suomalaista. Suomalaisen naudanlihan osalta on ajoittain saatavuusongelmia, joten sitä on välillä jouduttu EU-alueelta tuomaan. EU:n ulkopuolelta ei, joten brasilialaista lihaa ei Tampereen koululaisille ole tarjottu. Hankintakriteereissä määrätään myös lihan jäljitettävyydestä. Suomalainen liha voidaan jäljittää tilalle asti, ulkomaisen osalta valitettavasti tuo ei vielä aivan täysin toteudu.

Broilerin pitää tulla salmonellavapaalta alueelta. Käytännössä tuo tarkoittaa Suomea ja Ruotsia. Ehdoton valtaosa kuitenkin kotimaista.

Sianlihan osalta edellytetään muiden kriteerien ohella, että possuilla pitää olla saparot. Suomalaisen lainsäädännön mukaisia käytäntöjä tulee siis noudattaa. Esimerkiksi saksalaista sianlihaa ei siis käytetä, koska Saksa sallii saparoiden typistämisen.

Eläimillä tulee lisäksi olla terveydenhuolto-ohjelma. Se ei tarkoita sitä, että sairaat eläimet pumpattaisiin täyteen antibiootteja. Niiden terveydestä huolehtimisen tulee olla suunnitelmallista syntymästä asti.

Kalan osalta kotimaisuusaste on lihaa pienempi. Merikalan osalta sen edellytetään olevan pyydetty eettisesti ja ekologisesti, ja sen tulee noudattaa MSC (Marine Stewardsip Council) vaatimuksia.

Kun kaikki käytetyt raaka-aineet lasketaan mukaan, kotimaisuusaste on heikompi kuin lihatuotteissa. Kokonaisuudessaan Tampereen Voimian käyttämistä ruoan raaka-aineista 69% on suomalaisia. Täyteen sataan prosenttiin ei tietysti voida päästäkään, koska kahvia ja banaaneja nyt vaan ei kotimaassa kasva. Mahdollisimman korkeaan kotimaisuuteen tulisi kuitenkin pyrkiä.

**

Näinä kahdeksana vuotena, jotka olen Voimian (entisen Tampereen Aterian) johtokunnan varapuheenjohtajana toiminut, olemme saaneet paljon aikaan ruoan vastuullisuuden osalta. Tampere on Reilun kaupan kaupunki, ja osallistumme saaneet myös Portaat luomuun -diplomin.

Tähderuoan myyntiä on saatu edistettyä, ja hävikin määrää muutenkin vähennettyä. Lähiruokaviikoilla pyrimme nostamaan lähialueen tuotteiden mainetta ja menekkiä. Tampereen Voimia on niin iso raaka-aineiden ostaja, että sen valinnoilla on vaikutusta. Isolla toimijalla on myös tiukat vaatimukset toimitusvarmuuden osalta, johon paikalliset tuottajat eivät aina yksinään pysty vastaamaan. Tähän on haettu ratkaisuja mm. yhteistyöllä MTK:n kanssa. Tuottajille on järjestetty koulutusta tarjouskilpailuihin osallistumisen, sähköisen laskutuksen ja verkostoitumisen osalta. Itse näkisin verkostoitumisen ensiarvoisen tärkeänä. Yhdessä pientuottajat pystyvät vastaamaan sellaisiin vaatimuksiin, joihin yksittäisellä tuottajalla ei ole mahdollisuuksia.

Kasvisruoan osuus on vuosien mittaan kasvanut. Tähän ohjaavat lisäksi päivitetyt valtakunnalliset koululaisten ravitsemussuosituksetkin.

**

Voimian vuoden 2016 tilinpäätös näyttää 3,2 miljoonan euron liikeylijäämää. Tämä on todella hyvä tulos. Isoin siihen vaikuttanut tekijä on Tilakeskus liikelaitokselta Voimian toiminnaksi siirtyneen puhtauspalveluliiketoiminnan uudelleenorganisointi. Hyvä tulos mahdollistaa hintojen alentamisen tänä vuonna ja tulevinakin, erityisesti puhtauspalvelujen asiakkaille. Näin vaikkapa koulut ja päiväkodit voivat kohdentaa budjeteistaan entistä suuremman osuuden omaan perustehtäväänsä.

Hyvä tulos ei olisi syntynyt ilman henkilöstöä. Yksittäisten työntekijöiden kannalta muutokset eivät välttämättä aina näytä kovinkaan positiivisilta. Itse näkisin kuitenkin niin, että tuottavuuden ja tuloksen hyvä kehitys vähentää ulkopuolelta tulevia paineita esimerkiksi koko toiminnan yksityistämistä kohtaan. Näin voidaan turvata työsuhteiden jatkuvuutta myös tulevaisuudessa. Voimia on osoittanut, että julkinenkin toimija voi olla tehokas.

Atte Tahvola
Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja (vihr.)


Voimian käyttämien raaka-aineiden alkuperästä löytyy lisätietoa myös Voimian nettisivuilta.

maanantai 27. maaliskuuta 2017

lauantai 18. maaliskuuta 2017

Hyvinvointi vaatii uskallusta ja pitkäjänteistä työtä

Atte Tahvola, kuntavaaliehdokas nro 260, Tampere
Pieni Juuan kunta Pohjois-Karjalassa teki jotain sellaista mitä isot kaupungit eivät uskaltaneet edes ajatella. Se päätti käyttää kiky-sopimuksen mukaisen työajan lisäyksen työhyvinvoinnin tukemiseen. Keinoksi juukalaiset valitsivat liikunnan, vaikka heitä Helsingistä asti yritettiin kieltää sitä tekemästä.

Moni menestyvä yksityinen yrityskin on laskenut, että työntekijöiden hyvinvointia tukemalla saadaan parannettua tuottavuutta paljon enemmän verrattuna työpäivien pieneen pidentämiseen. Työterveyslaitos arvioi, että jokainen työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa itsensä kuusinkertaisena takaisin. Aika hyvä sijoitus.

Työhyvinvointiin panostaminen näkyy sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisenä ja ylipäänsä parempana työvireenä. Tätä pitää tavoitella entistä kunnianhimoisemmin myös Tampereella. Kaupungin tulee paitsi näyttää itse esimerkkiä myös toimia mahdollistajana ja hyvien käytäntöjen levittäjänä yrityselämän suuntaan.

Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät eniten tamperelaisia, mutta ne eivät omilla resursseillaan välttämättä pysty järjestämään kaikkia niitä työhyvinvointia tukevia palveluja kuin isommat yritykset. Pk-yritysten menestymisen mahdollistaminen ja tukeminen on kuitenkin kaupungin talouden kannalta keskeisen tärkeää.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtävät hyvinvoinnin edistämisessä joudutaan miettimään uudestaan. Vaikka Tampere ei enää tulevaisuudessa terveyskeskuksia pyöritäkään, joudutaan kaikessa päätöksenteossa huomioimaan vaikutukset kaupunkilaisten terveyteen. Ympäristön puhtaus sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut ja vaikkapa kouluruoan laatu ovat kaikki sijoituksia terveyteen. Samalla ne luovat kaupungille vetovoimaa.

Hyvinvointiin sijoittamisessa ongelmana on ollut, että tulokset ja tuotot näkyvät vasta vuosien päästä. Päätöksentekoa tulee kehittää tältä osin pitkäjänteisemmäksi. Hyvinvointi ei synny itsestään, se täytyy tehdä. Tampereella ollaan ylpeitä siitä, että täällä uskalletaan tehdä asioita toisin kuin muualla Suomessa. Näytetään tässäkin asiassa esimerkkiä; työhyvinvoinnista on helppo aloittaa.

Atte Tahvola
sairaanhoitaja, pääluottamusmiesKirjoitus on julkaistu Vihreä Tampere -lehdessä maaliskuussa 2017. 

torstai 2. maaliskuuta 2017

Hallitus himoitsee kiinteistöverojen tuottoja

Hallitus antoi eduskunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksensä torstaina 2.3. Paketti on laaja, se sisältää yli tuhat sivua, ja koskee 34 eri lakia. Eikä tähän vielä sisälly valinnanvapauslainsäädäntö, joka on erikseen lausuntokierroksella.

Lakipaketti on niin laaja, että siitä löytäisi loputtomasti aiheita joista voisi kirjoittaa. Tällä kertaa valitsen kuitenkin sen ensikuulemalta ehkä epäseksikkäimmän aiheen, kiinteistöveron tasauksen. Isojen kaupunkien kannalta kyse on nimittäin merkittävästä asiasta, eikä hallituksen esitys suinkaan ole täysin ongelmaton.

Tasaamalla verotuloja kuntien välillä valtio huolehtii siitä, että myös köyhemmillä kunnilla on riittävät taloudelliset mahdollisuudet tuottaa palveluita. Verotulojen tasauksen logiikkaa on mm. Osmo Soininvaara käsitellyt blogissaan vuosikymmenen alussa, jolloin kiinteistövero poistettiin verotulojen tasauksen piiristä.

Soininvaara avasi verotulojen tasausta seuraavasti:
On perusteltua, että varakkaat kunnat luovuttavat osan tuloveroistaan köyhemmille kunnille, mutta kiinteistövero ei ole perusteltua. Jos tuloveroja on paljon, se tarkoittaa, että asukkailla on korkeat tulot ja siis paljon veronmaksukykyä. Jos kiinteistöveroja on paljon, se tarkoittaa, että asuminen on kallista. Jälkimmäinen ei mitenkään lisää veronmaksukykyä.
Nyt hallitus esittää osana sote- ja maakuntalakipakettia kiinteistöveroa takaisin verotulojen tasauksen piiriin. Perusteluina käytetään kiinteistöveron merkityksen kasvamista kuntien verotuloissa, koska osa kunnallisveroista siirtyy valtion verotukseen. Käytännössä esityksellään hallitus olisi siirtämässä kiinteistöverojen tuottoja kasvukeskuksista muuttotappiokunnille.

Verotulojen tasaaminen on tietyissä määrin perusteltua ja tarpeellista, kunnille jää sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin merkittävä määrä erilaisia velvoitteita. Verotuksen tasaamisen kautta ei kuitenkaan pidä luoda ja ylläpitää sellaista järjestelmää, jolla tekohengitettäisiin taloudellisesti elinkelvottomia kuntia.

Isoilla kaupungeilla on omia haasteitaan mm. segregaation ehkäisemisen ja maakuntatasoisen elinvoiman ylläpidon kannalta. Lisäksi ne tuottavat paljon sellaisia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita, joita myös pienempien kuntien asukkaat hyödyntävät. Siksi kasvukeskuksilla on syytä säilyttää jatkossakin sellaisia työkaluja, jolla ne pelkän kunnallisveron lisäksi voivat vaikuttaa omiin tuloihinsa. Kiinteistöveron siirtämistä verotuksen tasauksen piiriin kannattaisikin siis vielä harkita uudestaan.

Näin tamperelaisena voi todeta, että tuntuisihan se hölmöltä, jos valtio nappaisi itselleen hyödyn vaikkapa Tampereen raitiotien mukanaan tuomasta kiinteistöjen arvon noususta ja siirtäisi rahat muuttotappiokuntien ylläpitoon.

Voi tietysti olla niin, että hallituksen tavoitteena onkin uudistuksen yksityiskohtien kautta siirtää tuloja pois kasvukeskuksista. Tässä pitää olla tarkkana, ettei toimilla aiheuteta vahinkoa koko Suomen taloudelle.