sunnuntai 18. syyskuuta 2016

Onnistunut sote-uudistus vaatii henkilökunnan ottamisen mukaan

Sote-uudistuksesta vastaavan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan maakuntakiertue käväisi tiistaina 13.9.2016 Pirkanmaalla. Tampere-talossa pidetty tilaisuus houkutteli salin täydeltä kuntapäättäjiä, yritysten ja järjestöjen väkeä sekä tavallisiakin kansalaisia ajankohtaisen asian äärelle. Itse olen henkilöstöedustajana Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmässä, ja sain siinä roolissa pitää tilaisuudessa henkilöstöjärjestöjen puheenvuoron.
Tampere-talossa 13.9.2016
Pirkanmaalla sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on lähtenyt kunnolla liikkeelle paljon myöhemmin kuin monissa muissa maakunnissa. Alkuvuodesta tehtiin virkamiestyönä nykytilan kartoitusta. Nyt elokuussa saatiin Pirkanmaalle valittua projektin muutosjohtajat, jotka pääsivät aloittamaan työnsä syyskuun alusta. He ovatkin tarttuneet vauhdilla tehtäviinsä. Mutta aikaa ei olekaan hukattavaksi, nykyisten aikataulujen mukaan maakunnat perustetaan kesällä 2017 ja 1.1.2019 astuu varsinainen muutos voimaan.

Uudistus koskettaa kaikkia pirkanmaalaisia. Kansalaisten palvelujärjestelmä menee uusiksi, ja yli 20 000 työntekijän työnantaja vaihtuu. Näin laaja muutos vaatii onnistuakseen kansalaisten ja henkilöstön laajan ja aidon osallistamisen valmisteluun.

Vielä en ole nähnyt Pirkanmaalla yhdenkään marketin pihassa sote-telttaa, jossa kansalaiset voisivat kertoa omia toiveitaan tulevasta. Työpaikoilla ei ole myöskään näkynyt muutosagentteja tai sote-uudistusta pohtivia työpajoja. Kiire tulee, jos palvelujen käyttäjiä ja työntekijöitä halutaan osallistaa. Vaihtoehtona tietysti on se, että muutos tehdään virkamiestyönä, ja lopuksi kansalaisille vain kerrotaan mitä on päätetty. Itse kannatan laajan osallistamisen mallia.

Osallistamisen puolesta Tampere-talon tilaisuudessa puhuivat myös ministeri Rehula ja alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, joka toimii valtakunnallisena sote- ja maakuntauudistusten projektinjohtajana. Sanoma oli, että ilman henkilöstön saamista mukaan muutos ei saavuta tavoitteitaan.

Alivaltiosihteeri Pöysti kirjoitti aiheesta myös 6.9. päivätyssä Muutoksessa-blogissaan. Tosin jos tuota blogi-kirjoitusta lukee kuin piru raamattua, syntyy se kuva että kansalaisia kyllä pitää osallistaa, mutta henkilöstön osalta riittää että heitä informoidaan. Näinhän se ei voi olla. Ja maakuntakierroksen tilaisuudessa Rehula ja Pöysti sen tekivätkin selväksi.

Pirkanmaalla muutosta on valmisteltu nyt jo kohta kaksi vuotta. Koko sen ajan on valmistelevien, päättävässä asemassa olevien virkamiesten suhtautuminen henkilöstön edustajien nimeämiseen valmistelun työryhmiin ollut hyvin nihkeä. Ehkä on pelätty, että henkilöstön edustajat hidastaisivat tai vaikeuttaisivat työskentelyä. Tai sitten asenteet vain ovat jostain menneisyydestä, ajalta jolloin herrat kertoivat ja kansa totteli. Käytännön työtä lähempänä olevat virkamiehet ovat sen sijaan olleet avoimempia henkilökunnan mukana ololle.

Nihkeyttä kuvaa hyvin se, että vasta nyt saadaan valtion sektorilta henkilöstöedustus mukaan valmisteluun. Senhän olisi pitänyt olla itsestään selvyys jo siitä hetkestä alkaen, kun ELY-keskuksen ja TE-toimiston toiminnot päätettiin siirtää tulevien maakuntien toiminnaksi. Vaan eipä ollut. 

Virkamiesten puolelta kyllä ymmärretään, että erityisesti henkilöstön siirtymistä ja työsuhteen ehtoja käsittelevissä työryhmissä henkilöstön edustajia tulee olla. Sitä ei kuitenkaan ole ymmärretty, että myös tulevaa palvelujärjestelmää valmistelevissa substanssityöryhmissä henkilöstön edustus on tärkeä. Tarvitaan sekä työntekijöiden, virkamiesten kuin palvelujen käyttäjienkin näkemyksiä, jotta löydetään parhaat mahdolliset tavat toimia.

Henkilöstö haluaa olla mukana suunnittelemassa sitä, miten palvelut tulevaisuudessa toteutetaan ja millaisia ovat tulevaisuuden työpaikat. Lisäksi tällaisen uudistuksen valmistelussa jo yhteistoimintalakikin edellyttää henkilöstön ottamista mukaan - kattavasti.

Sote- ja maakuntauudistus on laaja kokonaisuus. Mukana on terveydenhuoltoa, sosiaalipalveluja, tukipalveluja, valtion aloja, ympäristöterveydenhuoltoa, liikenneväylien hoitoa, maatalouslomitusta jne. Tuskin kukaan kuvittelee, että yksittäinen virkamies tai henkilöstön edustaja hallitsisi sujuvasti koko paketin. Siksi valmistelua ei pidä tehdä pienessä suljetussa sisäpiirissä.

Sote- ja maakuntauudistus voi onnistua vain, mikäli palveluja tuottava henkilökunta saadaan siihen sitoutumaan. Mikäli henkilökunnan osallistumista valmisteluun pyritään rajaamaan mahdollisimman pieneksi, muutos epäonnistuu.

Pirkanmaalla tavoitteena on tehdä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin sote-uudistus. Toivottavasti myös henkilökunnan ja kansalaisten osallistaminen muutokseen tehdään paremmin ja kiinnostavammin kuin muualla. Vielä olemme kisassa peräjoukoissa, mutta haluttaessa ehditään vielä kiriä kärkeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti